Číselníky


Číselníky jsou seznamy hodnot či informací, které se pak v programu využívají buď jako volba možnosti uživatelem, nebo jako podklad pro výpočty a rozhodování programu.

Bez správně a úplně vyplněných číselníků program nikdy nemůže pracovat správně a proto věnujte této části zvýšenou pozornost.

Číselníky se dělí do tří skupin:

Programové číselníky

Jde o číselníky vytvořené přímo pro program EcceHomo. Jejich obsah musíte vytvořit sami. Ikdyž jsou některé předvyplněné autory programu, je nutné některé hodnoty doplnit nebo upravit.

Tyto číselníky jsou nejdůležitéjší z pohledu správného fungování programu, vlastně fungování programu vůbec.

Číselníky VZP

Jde o číselníky, které poskytuje zdravotní pojišťovna VZP. Obsahují seznamy platných výkonů, léčiv, diagnóz a daší seznamy.

Tyto číselníky jsou nejdůležitější z pohledu správného vykazování péče směrem na zdravotní pojišťovny. Zadávání neplatných kódů výkonů, léčiv, diagnóz se prostě netoleruje.

Zastaralé číselníky pak znamenají, že výše uvedené riziko je pravděpodobnější a také se můžete připravit o peníze, protože vykazujete již neplatné hodnoty.

Ostatní číselníky

Jde o pomocné číselníky, které jsou většinou přednaplněné. Jedná se o číselníky obcí, PSČ, krevních skupin a dalších. Některé z nich dodává ÚZIS.


Další prvky ve formuláři Číselníky