Ostatní číselníky


Ostatní číselníky jsou externí číselníky, různého původu. Buď jsou stálé nebo s velmi dlouhou dobou platnosti a velmi nepravidelnými aktualizacemi.


Klasifikace zaměstnání

Klasifikace zaměstnání dle ÚZIS. Slouží pro potřeby hospitalizační karty. V ambulantní kartě nemá uplatnění.


Rodinný stav

Rodinný stav dle ÚZIS. Slouží pro potřeby hospitalizační karty. V ambulantní kartě nemá uplatnění.


První hospitalizace

První hospitalizace je číselník ÚZIS sloužící pro potřeby hospitalizační karty. V ambulantní kartě nemá uplatnění.


Potřeba další péče

Potřeba další péče je číselník ÚZIS sloužící pro potřeby hospitalizační karty. V ambulantní kartě nemá uplatnění.


Obce

Obce je číselník ÚZIS. Obsahuje seznam obcí v ČR s čísly obcí. Slouží pro přesnou identifikaci obce pacienta v hospitalizační kartě. Z ambulantní karty byl vyřazen, protože komplikuje zadávání a v ambulantní kartě není potřebný.


PSČ

Číselník PSČ tvoří Česká pošta. Obsahuje seznam poštovních směrovacích čísel a odpovídajících obcí. Tento číselník je využíván v ambulantní kartě při zadávání adresy pacienta.


Krevní skupiny

Číselník krevních skupin z národních číselníků. Obsahuje seznam krevních skupin a je využíván v kartě pacienta pro zadání krevní skupiny.