Číselníky VZP


Jedná se o číselníky dodávané VZP a jsou do programu EcceHomo přebírány v nezměněné podobě.


Výkony

Číselník VZP Výkony je dodáván VZP. Obsahuje veškeré výkony, které lze účtovat pojišťovnám, včetně počtu bodů za výkon.

Tlačítka: ZZ, Import, Aktualizovat.


Léky

Číselník VZP Léky je dodáván VZP a vychází z číselníku SÚKL Léčivé přípravky, jehož je podmnožinou. Číselník Léky je však rozšířen o úhrady pojišťovnou.

Tlačítka: ZZ, Import, Aktualizovat.


IVLP

Číselník VZP IVLP je dodáván VZP. Obsahuje individuálně připravované léčivé přípravky.

Tlačítka: ZZ, Import, Aktualizovat.


ZP

Číselník VZP ZP (PZT) je dodáván VZP. Obsahuje zdravotnické prostředky.

Tlačítka: ZZ, Import, Aktualizovat.


Diagnózy

Číselník Diagnózy (JDG4) je dodáván VZP. Obsahuje seznam diagnóz.

Tlačítka: ZZ, Import, Aktualizovat.


Kategorie pacienta

Číselník KATEGPAC je dodáván VZP. Obsahuje seznam kategorií pacienta pro potřeby hospitalizace. Pro ambulantní část nemá tento číselník význam.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Doporučení hospitalizace

Číselník Doporučení hospitalizace slouží pro naplnění stejnojmenného údaje na záložce Hospitalizace v hospitalizační kartě pacienta. Pro ambulantní část nemá tento číselník význam.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Ukončení léčení

Číselník Ukončení léčení slouží pro naplnění stejnojmenného údaje na záložce Hospitalizace v hospitalizační kartě pacienta. Pro ambulantní část nemá tento číselník význam.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Odbornosti

Číselník Odborností dodává VZP a obsahuje seznam všech povolených odborností.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Náhrady

Číselník Náhrady dodává VZP a obsahuje seznam úhrad.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Skupiny léčiv a PZT

Číselník DRUHPOL dodává VZP a obsahuje seznam skupin léčiv a PZT. Do tohoto číselníku nedoporučujeme zasahovat, protože každý druh má přesně danou funkcionalitu danou programem.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Pobočky VZP

Číselník Pobočky VZP dodává VZP a obsahuje seznam územních pracovišť VZP.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Doprava

Číselník Doprava dodává VZP a obsahuje seznam kódů dopravy.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Preskripční omezení

Číselník Preskripční omezení (soubor OMEODB) dodává VZP a obsahuje seznam preskripčních omezení.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Stomatologické výrobky

Číselník Stomatologických výrobků (soubor STOMAG) dodává VZP a obsahuje seznam všech stomatologických výrobků.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Lokalizace

Číselník Lokalizace (soubor STOKZP) dodává VZP a jde o pomocný číselník pro účely lokalizace kvadrantu a zubu u stomatologických výkonů.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Druh péče

Číselník Druh péče (soubor DPECE) dodává VZP a jde o pomocný číselník se seznamem druhů péče a jejich kódů.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Druh úhrady

Číselník se využívá pro účely elektronické fakturace. Číselník nemá import, protože není součástí distribuovaných číselníků VZP. Nicméně číselník má pouze čtyři řádky a nepředpokládají se časté změny.


Ambuléky

Číselník Ambuléky (soubor AMBULEKY) dodává VZP a obsahuje seznam léků na pozitivním listu a preference jednotlivých léků. Pozitivní list je formou doporučení pro preskripci ekonomicky nejméně náročných variant léků.

Preference jsou rozlišovány následovně:

Výše uvedená označení jsou k dispozici při výběru léku do receptu a to jak v pravé části s předpřipravenými léky, tak při výběru z celého číselníku.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Výkony s povinnou lokalizací

Číselník Výkony s povinnou lokalizací (soubor STOMAGVY) dodává VZP a obsahuje seznam stomatologických výkonů, u kterých je povinné uvádět lokalizaci.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Věkové indexy

Číselník Věkové indexy (soubor VEKIND) dodává VZP a obsahuje seznam věkových indexů pro přepočet základní kapitační platby dle věku pacienta.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.

Číselník se využívá pro výpočet kapitace a je závislý na datu narození pacienta v kartě pacienta.

Upozornění: 
Tento číselník není zcela přesně ve stavu, ve kterém jej dodává VZP, který obsahuje 
vedle aktuálně platných také již neplatné indexy. Z tohoto důvodu doporučujeme 
stahovat pouze upravenou verzi z webu programu.

Seznam platných IČP

Číselník seznam platných IČP (soubor PLP) dodává VZP a obsahuje seznam pracovišť pro potřeby vyžádané péče. V číselníku najdete IČP, odbornost, název zařízení a pracoviště včetně adresy.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Léčivé přípravky

Číselník Léčivé přípravky vydává SÚKL a obsahuje všechny léčivé přípravky, které je možno předepsat v ambulantní praxi. Číselník je k dispozici v části určené pro tvorbu receptů. Doporučujeme využívat, pokud to je možné, číselník VZP, který obsahuje také ceny úhrad. Číselník SÚKL ceny úhrad neobsahuje, naproti tomu obsahuje i léčiva, která zdravotní pojišťovny nehradí.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.


Frekvenční omezení

Číselník frekvenčních omezení obsahuje seznam frekvenčních omezení výkonů. Číselník je dodáván VZP.

Tlačítka: Import, Aktualizovat.