Nastavení


Panel Nastavení slouží pro základní nastavení parametrů platných v celém programu. Zároveň se zde spouští některé "choulostivější" funkce.


Zálohování

Ve spodní části formuláře Nastavení jsou dvě tlačítka Záloha dat a Záloha komplet. Tato tlačítka slouží pro zálohování databází. Funkčnost je závislá na tom, zda EcceHomo běží na FileMaker Server jako aplikace klient-server, nebo zda běží na FileMaker Pro, FileMaker Advanced či FileMaker Pro Runtime.

FileMaker Pro (Advanced či Runtime)

Pokud vaše instalace nevyužívá FileMaker Server (a o tom byste věděli), pak tato část platí pro vás. V těchto třech případech jsou tato tlačítka funkční. Výsledkem zálohy je ZIP soubor uložený dle požadavků uživatele.

Postup je následující:

  1. Program se vás zeptá, zda chcete provést zálohu dat.
  2. Pokud odpovíte kladně, EcceHomo vytvoří za plného provozu pomocné kopie (snímky) databázových souborů.
  3. Následně se dotáže, kam chcete uložit výsledný ZIP soubor a jak se tento soubor má jmenovat. Jako výchozí nabízí umístění souboru do vaší složky Dokumenty na lokálním počítači a název souboru je EcceHomo3Zaloha-RRRRMMDD-HHMMSS.ZIP, kde RRRRMMDD-HHMMSS je datum a čas vytvoření zálohy.
  4. Po potvrzení místa uložení a názvu souboru program vytvoří komprimovaný ZIP soubor s databázovými soubory.

FileMaker Server

V tomto případě jsou tato tlačítka nefunkční. Je to z toho důvodu, že FileMaker Server má vlastní sofistikovaný systém zálohování dat. Toto zálohování se provádí automaticky ve správcem serveru stanovených intervalech a za plného provozu EcceHomo. Z tohoto důvodu je veškerá funkcionalita EcceHomo týkající se zálohovaní na straně klienta vypnuta.

Zálohování na Mac, iOS a v internetovém prohlížeči

Zálohování na počítačích Mac není možné. Stejně tak není možné zálohování v internetovém prohlížeči. Pro Mac nemáme vytvořené potřebné úpravy programu. Zálohování z internetového prohlížeče není dostupné principiálně.

Další informace o zálohování můžete najít v kapitole Jak zálohovat.


Záložka Ambulance

V záložce Ambulance se nachází parametry pro ambulantní modul:

V kartě pacienta, ale také v záznamech o návštěvě či v sekundární evidenci (rehabilitace u karty Ortoped, či gravidita u karty Gynekolog) se nachází uživatelská pole. V kartě pacinta jich je šest. V ostatních evidencích čtyři.

Ve výchozím stavu jsou nazvány jednoduše jako Pole 1, Pole 2 atd. Je na vás, co si do kterého pole budete zapisovat. Když budete například si chtít poznamenávat vztah pacienta k alkoholu a rozhodnete se tuto informaci zapisovat do druhého uživatelského pole v kartě pacienta, pak bude zřejmě lepší, když název Pole 2 přejmenujete třeba na Alkohol.

Pokud jste na program EcceHomo přešli z programu Ordinace, pak zřejmě první pole již bude přejmenováno na Kód a v kartách pacientů v tomto údaji bude uložen obsah stejnojmenného údaje z karty v Ordinaci.

Do pole Výkony návštěvní služby zadejte seznam výkonů u nichž se má po jejich zadání vyvolat přidání cesty do části Návštěvní služba. Ve výchozím nastavení je zde uveden kód 01150, což je kód "Návštěva praktického lékaře u pacienta". Jsou však i daší kódy, které mohou připadat do úvahy jako 01160, 01170, 01180, ale také 0631306318 pro domácí zdravotní péči, nebo 09519 Návštěva specialisty u pacienta. Zadejte tedy kódy, které ve vašem případě připadají v úvahu.